Buddy Policy

Ved å signere fadderkontrakten godtar du de retningslinjer som er beskrevet på denne siden. Oppdatert 1/1/2019.

FADDER

Som fadder er du forpliktet til å møte de nye studentene idet Fadderullan starter. Det er også obligatorisk å stille på minst ett av to arrangerte motivasjonskurs, hvor eventuelt manglende oppmøte vil medføre umiddelbart tap av fadderplass.

Du skal til enhver tid være imøtekommende og inkluderende mot de nye studentene i din faddergruppe. Du skal handle ansvarlig, med og mot studentene i faddergruppen under Fadderullan. Du er ansvarlig for dine egne handlinger og konsekvensene dette kan føre til, dette gjelder også i alkoholpåvirket tilstand. Man er pliktig til å ha møtesteder i forkant av Fadderullans arrangementer, som er til for å knytte bekjentskap, og man skal være inkluderende for samtlige medlemmer i gruppen. Her er det nulltoleranse for drikkepress.

En faddergruppe skal arrangere engasjerende og inkluderende sammenkomster og/eller sosiale aktiviteter, samt meddele informasjon til de nye studentene fortløpende. Du skal promotere alle arrangementer organisert av Fadderullan, gi en omvisning av alle skolens fasiliteter for de nye studentene, og promotere akademiske aktiviteter arrangert av BI Norwegian Business School gjennom Fadderullan.

Som fadder er du også pliktet til å være klar over konsekvensene dersom han handler i strid med det som kommer fram fadderkontrakten og av våre retningslinjer. Dersom man bryter kontrakten vil fadderbånd bli klippet av, man vil ikke kunne delta på arrangementer arrangert av Fadderullan og forhåndskjøpe billetter vil ikke bli refundert hvis utestengelse/klipping finner sted.

FADDERGRUPPELEDER

Som gruppeleder er du det fungerende bindeleddet mellom Fadderullan-styret og faddergruppen (dette innebærer både nye studenter og fadderne i gruppen). Som leder er du forpliktet til å opprettholde denne kommunikasjonen på best mulig måte til enhver tid. Det forventes at du som representant for gruppen holder dialog med styret og gjennom to-veis-kommunikasjon bidrar til at nødvendig informasjon kommer frem til faddergruppen din.

Som faddergruppeleder har du det overordnede ansvaret for faddergruppen, herunder stilles du ansvarlig for å etter beste evne se til at alt er som det skal, til enhver tid. Dette innebærer at du holder et ekstra våkent øye for upassende oppførsel, og du forstår at du er forpliktet melde ifra til oss i Fadderullan med en gang en situasjon fremstår mistenkelig eller å være av negativ karakter. De nye studentene skal føle seg ivaretatt og inkluderte, og dersom dette ikke er tilfelle forventes det at du melder ifra eller forsøker å løse opp situasjonen. Som faddergruppeleder er du forpliktet til å ta hovedansvaret for faddergruppen, spesielt om konflikter finner sted. Det er du som har blitt valgt til å representere gruppen, og det er helt nødvendig at du identifiserer deg med det ansvaret en slik rolle medbringer.

Som et ytterligere sikkerhetstiltak er det innført obligatorisk førstehjelpskurs for alle fadderledere. Dette er både for å gjøre deg som skal pådra deg lederansvaret bedre rustet og forberedt på ulike situasjoner som vil kunne møte deg under årets fadderuke, samt fungere betryggende for de nye studentene. Kurset vil fungere forebyggende ved uheldige hendelser, og det anses verdifullt uavhengig av eventuelle forkunnskaper. Dersom du ikke stiller opp resulterer det i umiddelbart tap av fadderplass, og et annet gruppemedlem tildeles lederrollen.

Det ekstra ansvaret og forventningene tilknyttet fadderlederstillingen medbringer også ytterligere erfaring og kompetanse. Som fadderleder vil du motta en attest og et diplom for å ha gjennomført sikkerhetskurs.

Fadderlederne vil videre motta relevant og nødvendig informasjon via mail, og det forventes at de holder seg oppdatert og får med seg alle beskjedene som sendes ut. Det opplyses også om at manglende initiativ og interesse i å ta lederrollen på alvor er tilstrekkelig grunnlag for å miste stillingen til fordel for et annet gruppemedlem. Videre vil upassende oppførsel eller misbruk av lederposisjonen kunne resultere i tap av fadderplass og klipping av bånd.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© 2020 Fadderullan

Fadderullan is a part of BISO - BI Student Organisation

messenger-icon.png